Alejní 2783, 41501 Teplice +420 605877793 info@zdravotnicek.cz Po-Pá : 9:00-16:00
Výdej pomůcek na poukaz od lékaře
Slider
Image is not available
Chodítko 286i

Plně hrazeno

Cena: 2 218 Kč

Kód SÚKL: 5005010
Image is not available
Chodítko Lyna II

Plně hrazeno

Cena: 1 399 Kč

Kód SÚKL: 5005157
Image is not available
Polohovací lůžko Luna

Plně hrazeno

Cena: 24 209 Kč

Kód SÚKL: 5004985
Image is not available
Vozík D200 B69

Plně hrazeno

Cena: 13 068 Kč

Kód SÚKL: 5003938

 • Získání pomůcky hrazené zdravotní pojišťovnou

  Postup v několika krocích jak získat  pomůcku na poukaz od lékaře ( poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku )

 • 1. krok: Konzultace a výběr

  O svých potřebách s ohledem na zdravotní stav se poraďte se svým ošetřujícím lékařem a dále s odborným pracovníkem výdejny (např. v pobočce Zdravotníček ). Takto si nejlépe vytvoříte představu o tom, jaké pomůcky jsou na trhu dostupné, zda jsou plně/částečně hrazené nebo nehrazené Vaší zdravotní pojišťovnou, a které konkrétně splňují všechny Vaše individuální potřeby. 

  Ve chvíli, kdy se rozhodnete pro konkrétní pomůcku a ta je plně nebo částečně hrazená Vaší zdravotní pojišťovnou, požádejte pracovníka dodavatele o kód pomůcky. V tomto kroku se také informujte, zda pomůcku může předepsat praktický lékař nebo pouze specialista, a zda indikace a úhrada dané pomůcky podléhá následně ještě schválení revizním lékařem Vaší pojišťovny.

  Aktuální seznam kódů a detaily o nich jsou k nalezení v číselníku VZP-ZP (Poukaz).

  Rozdílový číselník SZP = prostředky hrazené všemi zdravotními pojišťovnami vyjma VZP.

   

 • 2. krok: Vystavení poukazu

  Na základě posouzení Vašeho zdravotního stavu Vám lékař může vystavit poukaz. Pokud předepsaná pomůcka nepodléhá schválení revizním lékařem, pak s obdrženým poukazem pokračujte na krok 4. níže. Pokud pomůcka podléhá schválení revizním lékařem, pak Váš lékař musí k poukazu vyplnit druhý formulář nazvaný „Žádanka o zvýšení úhrady“. Dále již záleží na individuální dohodě mezi předepisujícím lékařem a pacientem, zda předá oba formuláře reviznímu lékaři předepisující lékař nebo sám pacient.

  Pozor – pokud je Vám předepsána pomůcka, která následně podléhá ještě schválení revizním lékařem, pak je nutné, aby Váš předepisující lékař do žádanky dostatečně odůvodnil předepsání takové pomůcky s ohledem na Váš zdravotní stav.

  Máte-li v době žádosti o vystavení poukazu v užívání starou pomůcku skupiny 07, 12, 13, která byla hrazena zdravotní pojišťovnou, je nutné, aby ji servisní technik dodavatele této pomůcky prohlédl a vyplnil formulář „Posouzení stavu ZP“. V tomto formuláři se technik vyjádří k možnosti opravy staré pomůcky a ceně takové opravy. Vyplněný formulář předejte lékaři při předepisování poukazu na pomůcku novou (jen v případě pojišťoven VZP a ČPZP formulář posílá pojišťovně přímo servisní technik dodavatele pomůcky).

 • 3. krok: Posouzení indikace a úhrady pomůcky revizním lékařem

  Možná vyjádření revizního lékaře:

  a) Indikace a úhrada pomůcky je schválena přičemž:
  • potvrzený poukaz Vám předá předepisující lékař (=postup pojišťoven VZP i SZP),
  • nebo potvrzený poukaz je zaslán přímo dodavateli pomůcky na trh a ten Vás následně zkontaktuje pro domluvení se na vyzvednutí pomůcky (=postup pojišťoven SZP),
  • nebo potvrzený poukaz je předán přímo Vám (pokračujte dále na 4. krok: Výdej pomůcky) (= postup pojišťoven SZP).
  b) Indikace a úhrada pomůcky je zamítnutaRevizní lékař o tomto vyrozumí předepisujícího lékaře a ten následně Vás.
  c) Schválení indikace a úhrady se vztahuje na jinou ovšem funkčně shodnou pomůcku
  d) Dojde k výdeji repasované pomůcky
   
  Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.
 • 4. krok: Výdej pomůcky

  S poukazem se všemi náležitostmi se obraťte na odborného pracovníka výdejny zdrav. pomůcek (např. do pobočky Zdravotníček), kde Vám bude pomůcka rovnou vydána nebo individuálně zhotovena a vydána v domluvené dodací lhůtě.

 • !!! Změny od 1.1.2019 !!!

  1. ledna 2019 vstupuje v účinnost novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, která stanovuje nová pravidla pro úhradovou regulaci zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a hrazených z veřejného zdravotního pojištění. 

  K získání podrobnějších informací, které se týkají této legislativní změny v oblasti zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz, je možno využít informační stránku zřízenou Státním ústavem pro kontrolu léčiv Zde. Na informační stránce jsou zveřejněny zásadní informace k novele zákona včetně harmonogramu postupného náběhu všech změn.

  Zároveň je na stránkách VZP ČR ZDE k dispozici doplňující metodika, kde je upraven postup pro způsob účtování úhrady poskytnutých individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků na základě poukazu předloženém pojištěncem. 

   

 • 1